fbpx

אחריות ושירות

כל הפרויקט מכוסה באופן מקיף ומלא

אחריות על איכות ההתקנה 

ניתנת מ- OGC אנרגיה, ללא כל עלות למשך שנתיים, ובמסגרתה נטפל בכל בעיה או תקלה במערכת הסולארית. 
(אינה כוללת תחזוקה שוטפת) 

אחריות יצרן ניתנת לכל רכיב בנפרד ע"י היצרן:

פאנלים

10 שנות אחריות על החומרה
ו-25 שנות אחריות על התפוקה.

ממיר

12 שנות אחריות עם אפשרות להרחבה.

פוליסות ביטוח

אנו מפעילים סוג נרחב של פוליסות ביטוח עבור כל אתר כגון: ביטוח עבודות קבלניות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וצד ג’.

תתחילו להרווויח מהגג שלכם!

רוצים לדעת עוד על כמה כסף הגג שלכם יכול לייצר בשנה?