top of page

תתחילו להרווויח מהגג שלכם! 

.תודה, נחזור אליכם בהקדם.

אחריות ושירות

כל הפרויקט מכוסה באופן מקיף ומלא

אחריות על איכות ההתקנה 

ניתנת מ- OGC אנרגיה, ללא כל עלות למשך שנתיים, ובמסגרתה נטפל בכל בעיה או תקלה במערכת הסולארית. 
(אינה כוללת תחזוקה שוטפת) 

אחריות יצרן ניתנת לכל רכיב בנפרד ע"י היצרן:

פאנלים
10 שנות אחריות על החומרה
ו-25 שנות אחריות על התפוקה.

ממיר
12 שנות אחריות עם אפשרות להרחבה.

פוליסות ביטוח
אנו מפעילים סוג נרחב של פוליסות ביטוח עבור כל אתר כגון: ביטוח עבודות קבלניות, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וצד ג’. 

bottom of page